Hoe krijg ik een afspraak?

U wordt aangemeld via uw huisarts of behandelend specialist

Uw arts zal telefonisch contact opnemen met de medewerkers van het CGO Amsterdam om een eerste afspraak voor u te maken.
Het CGOA zal uw arts om gegevens van u vragen, en zal vragen om eventuele aanvullende gegevens toe te sturen. De bedoeling daarvan is dat bij uw eerste bezoek al zoveel mogelijk van uw relevante gegevens in uw dossier aanwezig zijn.

De gegevens over de afspraak, zoals datum, tijdstip en plaats, krijgt u te horen van de medewerkers van het centrum of via uw verwijzend arts. Bij het maken van de afspraak wordt gekeken op welke van de drie lokaties u het snelst en het best terecht kunt.
Mocht u nog vragen hebben over de afspraak dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van het CGOA.

Kunt u zelf een afspraak maken?

In principe wordt u altijd via uw behandelende gynaecoloog of huisarts verwezen naar ons centrum.
Mocht er toch een reden zijn om rechtstreeks zelf een afspraak te maken, neem dan contact op met het secretariaat van het CGOA. In de meeste gevallen zal er dan eerst overlegd worden met de gynaecologisch oncologen van het centrum voordat er een afspraak met u gemaakt kan worden.

Second opinion

U wilt graag een second opinion van een van onze gynaecologisch oncologen?
Als u belt met het secretariaat van het CGOA voor het verzoek tot een second opinion wordt bekeken op welke locatie en bij welke gynaecologisch oncoloog u wanneer terecht kunt.

Om de procedure zo goed mogelijk te stroomlijnen maken wij gebruik van een intakeformulier. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, wordt een definitieve afspraak met u gemaakt. Omdat alle informatie dan beschikbaar is, kan de second opinion na één of hooguit twee afspraken afgerond worden.

Waar wordt u behandeld?

Omdat er in drie ziekenhuizen gewerkt wordt, kan het voorkomen dat de intake en een eventuele behandeling niet op dezelfde locatie plaatsvinden.
We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We streven er naar de intake te houden op de locatie waarvan we denken dat de behandeling er het snelst kan plaatsvinden. Maar soms kan bij de intake blijken dat u vanwege de aard van de ingreep toch verwezen moet worden naar een van de andere locaties. Niet alle soorten ingrepen vinden namelijk op elk van de drie locaties plaats.