Wie we zijn

Hoofd

Gemma kenter is opgeleid tot gynaecoloog in Leiden. Zij promoveerde in 1991 op een onderzoek naar verschillende behandelaspecten en prognostische factoren bij het cervixcarcinoom. Dit onderzoeksgebied hield haar belangstelling en werd uitgebreid met onderzoek naar de immunologische reacties tegen HPV bij patiënten met (voorstadia van) baarmoederhalskanker en afwijkingen aan de schaamlippen veroorzaakt door HPV. Samen met onderzoekers van de afdeling immunohematologie van het LUMC werd een vorm van immunotherapie ontwikkeld waarmee klinische studies werden verricht. Kenter werd in 2005 benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Leiden (lees hier de oratie). Sinds 2009 is zij hoofd van het CGOA en benoemd tot hoogleraar gynaecologische oncologie aan de UVA en de Vrije Universiteit. Op 10 september sprak Professor Gemma Kenter haar oratie uit in de aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411, 1012 WN Amsterdam.
Mw. prof. dr. G.G. Kenter
 

Gynaecologisch Oncologen

Dr. F. Amant
Frédéric Amant, MD, PhD (°1967), behaalde zijn medisch diploma aan de Katholieke Universiteit in Leuven (KULeuven), België in 1992, werd specialist in de Verloskunde-Gynaecologie in 1998 en behaalde zijn diploma in de Gynaecologische Oncologie in 2000. Tijdens zijn opleidingen werkte hij oa in Zuid- Afrika en Chili. Hij is verbonden aan de KULeuven en UZLeuven in België waar hij Hoofd is van de onderzoeksgroep Gynaecologische Oncologie. Sedert 2015 werd hij deeltijds gedetacheerd naar het Antoni van Leeuwenhoek en werd hij lid van de CGOA. Frédéric Amant leidt de International Network on ‘Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP) binnen de European Society of Gynecologic Oncology (ESGO) (www.cancerinpregnancy.org). Hij is voorzitter van de Endometrium Tumor Site Committee binnen de European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Hij is voorzitter van de European Network Individualized Treatment Endometrial Cancer (ENITEC), binnen ESGO. Hij leidt verder het patient derived tumour xenograft platform (PDTX) aan de KULeuven en is lid van het Europees consortium over xenografts. In de kliniek legt hij zich toe op de chirurgische behandeling van gynaecologische tumoren, kanker en zwangerschap alsook vruchtbaarheidssparende kankerbehandelingen.
Dr. M.van Beurden
Marc van Beurden is opgeleid tot gynaecoloog in het AMC en het Spaarne ziekenhuis. Direct aansluitend deed hij een fellowship gynaecologische oncologie in AVL. Op deze laatste locatie is hij werkzaam sinds 1997 als gynaecologisch oncoloog. In 1998 promoveerde hij op een studie naar verschillende aspecten van VIN. Naast de speciale interesse voor afwijkingen van de vulva is hij geïnteresseerd in de gevolgen op de kwaliteit van leven als gevolg van vroege overgang door behandeling voor borst- of eierstokkanker. Hij is lid van de visitatie commissie van de NVOG, bestuurslid van de NVVVP en president-elect van de ECSVD. Sinds 2008 is hij NMI geregistreerd mediator.
Mw. dr. M.Buist
Marrije Buist is gynaecoloog sinds 1 januari 1999 en gynaecologisch oncoloog sinds 2001. Zij is opgeleid in het VU medisch centrum en sinds 2002 werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 1994 is zij gepromoveerd op afbeeldingstechnieken voor het ovariumcarcinoom en de waarde van monoclonale antilichamen. Naast haar interesse voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek, is zij op dit moment actief in het bestuur van de werkgroep oncologisch gynaecologie, de stichting gynaecongres en commissie In-en Uitstroom van de NVOG. Tevens is zij voorzitter van de IKA werkgroep gynaecologische tumoren.
Mw. dr. W.J. van Driel
Na een opleiding tot gynaecoloog aan het LUMC in Leiden en KWF fellowship tot gynaecologisch oncoloog in het LUMC en in Londen is Willemien van Driel sinds september 2004 als gynaecologisch oncoloog verbonden aan het NKI/AvL. Zij is gepromoveerd op de immunotherapie bij cervix carcinoom en is momenteel hoofd-onderzoeker van een multicenter studie naar de waarde van de HIPEC bij het ovarium carcinoom (OVHIPEC studie). Daarnaast is zij voorzitter van het Bestuur Medische Staf in het NKI-AvL, voorzitter van de landelijke commissie richtlijnen gynaecologische oncologie en zit zij in het bestuur van de Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) .
Mw. dr. G. Fons
Na haar opleiding tot gynaecoloog in het AMC is Guus Fons eerst enkele jaren werkzaam geweest als gynaecoloog in het Medisch Centrum Alkmaar. Na 5 jaar koos zij toch voor de gynaecologische oncologie en deed een fellowship in het AMC en het AVL. Sinds 2004 werkt zij als gynaecologisch oncoloog binnen het CGOA, eerst in het AVL, thans op de lokatie AMC. Haar promotie vond plaats in december 2009 op een onderzoek naar genetische profielen bij het vulvacarcinoom. Zij heeft speciale interesse in de behandeling van patiënten met vulva afwijkingen waarvoor zij een aparte polikliniek heeft. Sinds begin 2010 heeft zij naast de patiëntenzorg een management taak binnen de afdeling verloskunde en gynaecologie van het AMC.
Mw. dr. C.A.R. Lok
Christianne Lok is sinds december 2011 werkzaam binnen het CGOA als fellow gynaecologische oncologie. Haar opleiding tot gynaecoloog heeft zij in het AMC en Spaarne ziekenhuis gedaan. Zij is gepromoveerd in 2008 op basaal wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde en gynaecologie. Na haar opleiding heeft zij als gynaecoloog gewerkt in het VUMC en in Wellington hospital (Nieuw Zeeland). Haar aandachtsgebieden binnen de gynaecologische oncologie zijn Trofoblast Ziekten en Kanker in de Zwangerschap. Omdat dit zeldzame ziekten zijn, is wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de behandeling hiervan een uitdaging. Christianne Lok is secretaris van de landelijke werkgroep Trofoblast tumoren. Zij is een van de oprichters van de Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap. Samen met klinisch chemici en artsen in opleiding doet zij onderzoek naar biomarkers in de gynaecologische oncologie.
Dr. L. van Lonkhuijzen
Luc van Lonkhuijzen werd opgeleid tot gynaecoloog in het UMCG in Groningen. Hiervoor deed hij de tropenopleiding in Amsterdam en werkte hij 2 jaar in Botswana en 2 jaar in Malawi. Na zijn opleiding tot gynaecoloog deed hij een fellowship gynaecologische oncologie in Toronto. Sinds September 2012 is hij werkzaam als gynaecologisch oncoloog eerst op de locatie Avl, op dit moment op de locatie AMC. Enkele weken per jaar draagt hij bij aan de opleiding van gynaecologisch oncologen in Moi University Hospital in Eldoret Kenya. Zijn speciale interesse gaat uit naar minimaal invasieve operaties.
Mw dr. S. Mom
Stijn Mom is sinds mei 2015 werkzaam binnen het CGOA, op de locaties VUMC en AMC. In 2007 is zij gepromoveerd bij de vakgroepen medische en gynaecologische oncologie met een proefschrift getiteld “Targeted therapy in oncology”. Aansluitend is zij opgeleid tot gynaecoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Isala Klinieken in Zwolle en het Medisch Centrum Leeuwarden. Vervolgens deed zij haar fellowship gynaecologische oncologie in het UMCG. Naast de patiëntenzorg houdt ze zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment lopen onder andere twee projecten met betrekking tot de organisatie van zorg rondom zowel baarmoeder- als eierstokkanker, waarvoor subsidies van het KWF zijn verkregen.
Mw dr. M.Y. Tjiong
Sinds oktober 2010 is Ming Tjiong werkzaam binnen het CGOA locatie VUmc, en vanaf januari 2012 tevens locatie AMC. Zij volgde haar opleiding tot gynaecoloog in het AMC, OLVG en Zaans Medisch Centrum. Aansluitend deed zij haar fellowship gynaecologische oncologie in het AMC met een stage in het Dana Farber Cancer Institute te Boston. In 2001 is zij gepromoveerd op locale immunologische aspecten bij HPV gerelateerde (pre-) maligne afwijkingen van de cervix.
Mw.dr. N E van Trommel
Nienke van Trommel werkt sinds september 2013 binnen het CGOA als fellow gynaecologische oncologie. Na haar opleiding tot gynaecoloog in de regio rond Nijmegen voltooid te hebben, is ze nu weer terug in Amsterdam waar ze ook haar opleiding tot basisarts gedaan heeft. In 2006 promoveerde zij op verbeteringen in de zorg rond molazwangerschappen. Nienke is secretaris en medeoprichter van de Europese Werkgroep voor Trofoblast ziekten (www.eottd.eu). Binnen de gynaecologische oncologie is zij geïnteresseerd in laparoscopie en palliatieve zorg. Ook is zij oprichter en voorzitter van een stichting die een groot regionaal ziekenhuis in Zimbabwe ondersteunt. Daarnaast schrijft zij onder ander wetenschappelijk nieuws voor NRC Handelsblad.
Dr. H. Trum
Hans Trum volgde zijn opleiding tot gynaecoloog in het AMC en het Spaarne Ziekenhuis. Hij promoveerde in 1999 op een onderzoek naar mannelijke infertiliteit. Na zijn opleiding werkt hij gedurende ruim 10 jaar als algemeen gynaecoloog in het Slotervaart ziekenhuis te Amsterdam en het Amstelland ziekenhuis te Amstelveen. In 2008 en 2009 deed hij zijn opleiding tot gynaecologisch oncoloog in het UMC te Maastricht. Sinds januari 2010 werkt Hans Trum als gynaecologisch oncoloog in het CGOA locatie VUmc. Hij is lid van de werkgroep cursorisch onderwijs van de NVOG die jaarlijks de nascholing voor aankomend gynaecologen organiseert. Speciale interesse gaat uit naar de minimaal invasieve chirurgie en de robotchirurgie.
Dr. J. van der Velden
Ko van der Velden is opgeleid tot Gynaecoloog in het AMC. Van 1989 tot 1992 opleiding tot gynaecologisch oncoloog in het UMC Utrecht en in Sydney, Australie. Sinds 1992 is hij werkzaam als gynaecologisch oncoloog in het AMC te Amsterdam. In 1995 is hij gepromoveerd op de behandeling van het vulvacarcinoom aan de Universiteit van Utrecht. Zijn speciale belangstelling betreft de operatieve behandeling van het vulva- en cervixcarcinoom. Hij is bestuurslid van de werkgroep oncologisch gynaecologie actief binnen de EORTC. Naast zijn werkzaamheden in Amsterdam is van der Velden actief in de Dutch School for gynaecologic oncology and pelvic surgery. In dat kader wordt twee keer per jaar gedoceerd en praktisch chirurgisch onderwijs gegeven Indonesie.
Drs. H.Zijlmans
Henry Zijlmans is opgeleid tot gynaecoloog in het LUMMC te Leiden en het Medisch Centrum Haaglanden Den Haag. na voltooien van deze opleiding volgde aansluitend een fellowship in de oncologische gynaecologie in het UMCG te Groningen. Sinds januari 2012 is hij werkzaam binnen het CGOA, locatie AVL. Naast patientenzorg ligt zijn intresse bij wetenschappelijk onderzoek en in 2013 hoopt hij te promoveren op de relatie tussen samenstelling van het micromillieu van en prognose bij baarmoederhalskanker.
 

Fellows

(gynaecologen in opleiding voor gynaecologisch oncoloog)

Dr. R. Charles
Regillio Charles, behaalde zijn artsen diploma aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in 2005 en is sinds 2012 gevestigd als gynaecoloog in Suriname. Tijdens zijn opleiding tot gynaecoloog heeft hij als onderdeel hiervan zijn twee jarige buitenlandse stageperiode doorlopen in het St. Lucas & Andreas Ziekenhuis te Amsterdam en het VU medische centrum. Thans is hij terug in Amsterdam in het kader van zijn opleiding tot gynaecologische oncoloog. Hij werkt sinds begin november 2015 binnen het CGOA als fellow gynaecologische oncologie. Binnen de gynaecologische oncologie is hij geïnteresseerd in de openbuik operatie (laparotomie) van het ovarium- en cervixcarcinoom.
 

Secretariaat

Mw M. van Dongen
 

Gynaecologen

Drs. M. Brood (locatie AMC, NKI-AVL, VUMC)

Nurse practitioner

Mw. L.Boog, verpleegkundig specialist in opleiding NKI-AVL
Mw.S. de Bruijn, verpleegkundig specialist in opleiding NKI-AVL

De medisch specialisten worden in elke kliniek ondersteund door de medewerkers van de verpleegafdeling gynaecologie, polimedewerkers, verpleegkundig specialisten en maatschappelijk werkenden.

Stuurgroep CGOA

Prof.dr. J.A.M. van der Post, hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie AMC
Mw.Prof.dr. C.J.M. de Groot, hoofd afdeling Verloskunde en Gynaecologie a.i. VUmc
Drs.H. Schoo

Dagelijks bestuur CGOA

Mw. prof. dr. G.G.Kenter, centrumhoofd
Dr. H. Trum, gynaecologisch oncoloog VUMC
Mw. dr. W.J. van Driel, gynaecologisch oncoloog AVL
Dr. J. van der Velden, gynaecologisch oncoloog AMC