Hoe we samenwerken

Onze behandelmethoden worden onderling besproken. Doorgaans volgen we de landelijke richtlijnen (zie hierover de website Oncoline.nl - richtlijnen voor oncologische zorg). Een enkele keer wijken we hiervan af, hetzij vanwege een ander inzicht, hetzij vanwege een individueel belang van een patiënt.
Alle behandelingen worden besproken in een wekelijks overleg met pathologen, radiologen, medisch oncologen en radiotherapeuten.
 
Alle gynaecologen in de regionale ziekenhuizen zijn aangesloten bij het IKA (integraal kankercentrum Amsterdam). We bespreken met elkaar behandelingen en richtlijnen. In sommige gevallen worden door de gynaecologisch oncologen van het CGO Amsterdam en de gynaecoloog in het regionale ziekenhuis samen operaties uitgevoerd .