Opleidingen

Binnen het CGO Amsterdam worden diverse opleidingsmogelijkheden geboden.

Studenten

Ben je medisch student of student medische biologie en heb je belangstelling voor een
wetenschappelijke stage op het gebied van de gynaecologische oncologie, neem dan contact op met het hoofd van het CGOA, via het secretariaat.

Keuze co-schap

Het CGOA biedt mogelijkheden voor het volgen van een keuze co-schap gynaecologische oncologie voor co-assistenten van het AMC en het VUmc. Afhankelijk van je wensen en de bezetting kan dit keuze- co-schap worden gevolgd in het AMC, het NKI-AVL of in het VUmc.
Als je belangstelling hebt neem dan contact op met het secretariaat van het CGOA.

Verpleegkundigen

Binnen het CGOA worden nurse practitioners opgeleid.

Medisch specialisten in opleiding

Basisopleiding

Gynaecologische oncologie maakt deel uit van het basiscurriculum (HOOG). Alle aio's komen in aanraking met dit onderdeel van het vak tijdens de stages op de polikliniek gynaecologie en de verpleegafdelingen.

Differentiatie stage gynaecologische oncologie

Aio's in opleiding obstetrie en gynaecologie in het AMC of in het VUmc die een
differentiatiestage gynaecologische oncologie willen volgen, kunnen hiertoe via het secretariaat contact opnemen met het hoofd van het CGOA.
De stage biedt een gevarieerd programma waarbij naast onderdelen in het AMC en VUmc ook een deel in het NKI-AVL kan plaatsvinden. Dit laatste instituut biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van de wijze van zorg in een kliniek geheel gewijd aan de behandeling van kanker op een multidisciplinaire wijze.
Ook Aio's uit een andere OOR kunnen, na overleg met de opleider, een stage van 6 tot 12 maanden lopen in het NKI-AVL. Neem via het secretariaat contact op met het hoofd van het CGOA voor meer informatie.

Fellows

Het CGOA heeft een goedgekeurde opleiding voor fellows gynaecologische
oncologie. De opleiding duurt 2-3 jaar.
Opleiders zijn mevrouw prof. dr. G.G. Kenter en dr. J. van der Velden. Alle specialisten in het CGOA werken mee aan de fellow-opleiding.
Vacatures worden bekend gemaakt via de website van de NVOG.
Belangstellenden die meer informatie willen kunnen contact opnemen met de opleiders van het het CGOA, via het secretariaat.