CGOA

Het CGOA is een samenwerkingsverband van alle gynaecologisch oncologen in Amsterdam. We werken op 3 locaties, namelijk het Amsterdam UMC (locatie Meibergdreef en locatie Boelelaan) en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL).

Alle gynaecologen in het centrum hebben een specialistische opleiding genoten voor de behandeling van vrouwen met een kwaadaardige aandoening van de in- en uitwendige geslachtsorganen.

We werken nauw samen met een vaste groep medisch oncologen, radiotherapeuten en specialisten op het gebied van de radiodiagnostiek en de pathologie. We worden in ons werk ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.

Het doel van ons samenwerkingsverband is om de behandeling van vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen zo kundig en goed mogelijk uit te voeren, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wens van de patiënt.

Team

Ons team bestaat uit gynaecologisch oncologen,  radiotherapeuten, medisch oncologen, pathologen,
radiologen, een screeningsarts en verpleegkundig specialisten. Daarnaast maken AIOS (artsen in opleiding), coassistenten en fellows deel uit van ons team. De medisch specialisten worden in elke kliniek ondersteund door de medewerkers van de verpleegafdeling gynaecologie, polimedewerkers, verpleegkundig specialisten en maatschappelijk werkenden.

Bekijk hier het volledige team