Wat wij doen

Wat wij doen

In het CGOA worden vrouwen behandeld voor een kwaadaardige aandoening van de in- en uitwendige geslachtsorganen. We werken op 3 locaties: het Amsterdam UMC (AUMC) locatie Meibergdreef en locatie Boelelaan en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoekhuis (NKI-AVL). Het doel van het CGOA is  om de behandeling van vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen zo kundig en goed mogelijk uit te voeren, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wens van de patiënt.

Alle gynaecologen in het centrum hebben een specialistische opleiding genoten voor de behandeling van vrouwen met een kwaadaardige aandoening van de in- en uitwendige geslachtsorganen.

Diagnose en behandelingen

Veelal wordt de diagnose gesteld in het ziekenhuis waar u eerst naartoe bent verwezen door de huisarts. In overleg met de behandelaars van dit ziekenhuis en het centrum ziekenhuis wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. Soms leidt dit tot een directe verwijzing naar het CGOA, soms vindt een deel van de behandeling plaats in het regionale ziekenhuis en volgt later een verwijzing naar het CGOA, soms is verwijzing naar het CGOA niet nodig. Nacontroles worden vaak afwisselend regionaal of in het CGOA uitgevoerd. Voor gedetailleerde beschrijving van de ziektebeelden zie pagina “ onze behandelingen” .

Disciplines

We werken nauw samen met een vaste groep medisch oncologen, radiotherapeuten en specialisten op het gebied van de radiodiagnostiek en de pathologie. We worden in ons werk ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.

Overige taken

Naast patiëntenzorg hebben wij ook een taak in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding.