Privacy statement

Het CGOA is een overkoepelende organisatie. Daarom verwijzen wij u hiervoor naar het privacy statement van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

De Privacy Statements van alle locaties kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan de Privacy Statement van de locatie waar u onder behandeling bent van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, zal opnieuw aan u gevraagd worden in te stemmen met de gegevensverwerkingen als beschreven in het desbetreffende Privacy Statement.

Heeft u een vraag over de wijze waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de locatie waar u onder behandeling bent.