Afspraak maken

U wordt aangemeld via uw huisarts of behandelend specialist

Uw arts zal contact opnemen met de medewerkers van het CGOA om een eerste afspraak voor u te maken. De medewerker van het  CGOA zal uw arts om gegevens van u vragen, en zal vragen om eventuele aanvullende gegevens toe te sturen. De bedoeling daarvan is dat bij uw eerste bezoek al zoveel mogelijk van uw relevante gegevens in uw dossier aanwezig zijn.

De gegevens over de afspraak, zoals datum, tijdstip en plaats, krijgt u te horen van de medewerker van het centrum of via uw verwijzend arts. Mocht u nog vragen hebben over de afspraak dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van het CGOA.

Kunt u zelf een afspraak maken?

In principe wordt u altijd via uw behandelend gynaecoloog of huisarts verwezen naar ons centrum.
Mocht er toch een reden zijn om rechtstreeks zelf een afspraak te maken, neem dan contact op met het secretariaat van het CGOA. In de meeste gevallen zal er dan eerst overlegd worden met de gynaecologen van het centrum voordat er een afspraak met u gemaakt kan worden.

Second opinion

U wilt graag een second opinion van een van onze gynaecologisch oncologen?
Als u belt met het secretariaat van het CGOA voor het verzoek tot een second opinion wordt bekeken op welke locatie en bij welke gynaecologisch oncoloog u wanneer terecht kunt.

Om de procedure zo goed mogelijk te stroomlijnen maken wij gebruik van een intakeformulier. Als alle benodigde informatie bij ons binnen is, wordt een definitieve afspraak met u gemaakt. Omdat alle informatie dan beschikbaar is, kan de second opinion na één of hooguit twee afspraken afgerond worden.

Waar wordt u behandeld?

Omdat er in drie ziekenhuizen gewerkt wordt, kan het voorkomen dat de intake en een eventuele behandeling niet op dezelfde locatie plaatsvinden.
We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We streven er naar de intake te houden op de locatie waarvan we denken dat de behandeling er het snelst kan plaatsvinden. Maar soms kan bij de intake blijken dat de ingreep toch op een van de andere locaties moet plaatsvinden . Niet alle soorten ingrepen vinden namelijk op elk van de drie locaties plaats. U wordt altijd behandeld door een van de gynaecologen van het CGOA.

Wat mag u van ons verwachten

 1. Respectvolle benadering door behandelteam
 2. Snelle verwijzing, liefst binnen 5 werkdagen
 3. Beperkte tijd (liefst binnen 7 werkdagen) tussen eerste bezoek en behandelplan en/of advies over aanvullend onderzoek
 4. Zo kort mogelijke wachttijd tot start behandeling
 5. Duidelijkheid over behandelplan en verloop behandeling
 6. Kwalitatief hoge zorg met zo modern mogelijke middelen
 7. Transparantie over behandelresultaten
 8. Goede nazorg
 9. Weinig complicaties
 10. Teamwork, ook met andere specialismen; door grootte van het team heeft elke specialist zijn/haar deelexpertise
 11. Laagdrempelige en heldere communicatie met uw huisarts en uw verwijzend gynaecoloog