Patiënt doorverwijzen

Alle patiënten met een gynaecologische maligniteit worden  besproken in het MDO (multidisciplinair overleg) met het centrum. Indien u sneller contact wenst met de behandelaar in het centrum kunt u telefonisch contact opnemen. Om een patiënt te verwijzen voor behandeling kunt u haar aanmelden  via de dienstdoende gynaecoloog.

Indien u een patiënt wilt verwijzen voor een second opinion neemt u ook contact op met het secretariaat van het CGOA of rechtstreeks met het ziekenhuis waarnaar u wilt verwijzen.

Omdat er in drie ziekenhuizen gewerkt wordt, kan het voorkomen, dat de intake en een eventuele behandeling niet op dezelfde locatie plaatsvinden. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken. We streven er naar de intake te houden op de locatie waarvan we denken dat de behandeling er het snelst kan plaatsvinden. Omdat niet alle soorten behandelingen op alle locaties worden uitgevoerd kan soms voorkomen dat de patiënt naar een van de andere locaties wordt doorverwezen.