Nieuws en persberichten

Christianne Lok voorzitter European Organisation for Trophoblastic Disease

Gynaecologisch oncoloog Christianne Lok van het Antoni van Leeuwenhoek is 18 juni benoemd tot voorzitter van de European Organisation for the Treatment of Trophoblastic Disease (EOTTD). Dit is een Europese organisatie van 30 landen, die zich bezighoudt met het bevorderen van de zorg voor vrouwen met een (voorstadium van) kanker die ontstaat in de cellen die in... Lees verder

‘Kanker tijdens de zwangerschap is heftig’ Christianne Lok in NRC

‘Kanker tijdens de zwangerschap is heftig’ | Christianne Lok in NRC 6 nov 2020 13:56 Heel af en toe krijgt een vrouw kanker terwijl ze zwanger is. Christianne Lok brengt de kennis samen die artsen erover hebben, hierover werd zij geïnterviewd in NRC Handelsblad. ‘Kanker maakt je onzeker”, zegt gynaecologisch oncoloog Christianne Lok van het... Lees verder

HIPEC bij eierstokkanker

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in december 2018 een positief advies uitgebracht over de toepassing van buikspoeling met verwarmde chemotherapie (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie; HIPEC), voor vrouwen met eierstokkanker en daarbij uitzaaiingen in de buikholte. Eerder onderzoek naar deze behandeling wees uit dat deze vrouwen een betere kans op genezing hebben na HIPEC. Eierstokkanker heeft wereldwijd... Lees verder

Hoe zit het nu echt met… Eierstokkanker?

Vandaag kwam het nieuws dat Sjoukje Hooymaayer (77) eierstokkanker in een vergevorderd stadium heeft. En onlangs moesten we het droevige nieuws brengen dat Lotti van Leeuwen hieraan was overleden. Ook interviewden we Corina Berendsen die aan eierstokkanker lijdt. Hoe zit het nu echt met deze ziekte? We spraken Frederic Amant, hoogleraar gynaecologische oncologie en werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Welke... Lees verder

Kankerbehandeling tijdens zwangerschap vaak mogelijk en veilig

Kanker tijdens de zwangerschap is gelukkig zeldzaam, maar leidde tot enkele jaren geleden vaak tot het vroeg inleiden van de bevalling of het afbreken van de zwangerschap. Daarin lijkt nu verandering te komen. “In de meeste gevallen is kankertherapie tijdens de zwangerschap mogelijk, met een gunstig gevolg voor zowel het kind als de moeder”, denkt... Lees verder

5-jaarverslag 2009-2014

Het CGOA is een samenwerkingsverband van alle gynaecoloog-oncologen in Amsterdam, te weten van het AMC, het NKI-AVL en het VUmc. De Raden van Bestuur hebben in 2008 de ambitie uitgesproken om samen te werken op het gebied van de gynaecologische oncologie. Hiertoe is het Centrum voor Oncologische Gynaecologie Amsterdam (CGOA) opgericht, aangestuurd door hoogleraar prof.... Lees verder

Vruchtbaarheid na Chemo

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 1800 vrouwen jonger dan 40 jaar kanker. Omdat veel kankersoorten steeds beter behandeld kunnen worden, neemt het aantal vrouwen in de vruchtbare levensfase die een behandeling voor kanker hebben ondergaan toe. Daarom zijn vruchtbaarheid en zwangerschap na kankerbehandeling belangrijke onderwerpen geworden die besproken moeten worden voordat een behandeling gaat... Lees verder

Globe-athon fietstochten naar Zwolle

Fiets mee om aandacht te vragen voor de bestrijding van gynaecologische kanker! In het weekend van 27-28 september 2014 zullen deelnemers uit meer dan 80 landen geschiedenis schrijven door activiteiten te organiseren in solidariteit met elkaar en met miljoenen vrouwen en gezinnen die getroffen zijn door gynaecologische kanker. Deze kanker ontneemt vrouwen de kans om... Lees verder

In actie tegen gynaecologische kanker op zaterdag 28 september

Van Nederland tot Ghana, van de Verenigde Staten tot Antarctica, van Peru tot Zuid-Korea, mensen van over de hele wereld doen mee aan de allereerste internationale strijd tegen gynaecologische kanker. In het weekend van 28-29 september 2013 zullen deelnemers in meer dan 80 landen geschiedenis schrijven, door te lopen in solidariteit met elkaar en met... Lees verder