IKNL consulten

De specialisten verbonden aan het CGOA zijn als consulent verbonden aan het IKNL. Door het IKNL is een structuur vastgelegd voor het verzorgen van besprekingen per video.
Alle afspraken tussen verwijzers en centrum zijn vastgelegd in het ROGOA (regionaal overleg gynaecologische oncologie Amsterdam) convenant.