Missie en visie

Het CGOA levert de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg (basis, topreferent en topklinisch), onderwijs en onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie in de regio ROGOA en dient hiermee het maatschappelijk belang op regionaal en (inter)nationaal niveau. Patiënten in het CGOA kunnen rekenen op optimale behandeling en service. Veiligheid- en kwaliteitsnormen voor patiënten voldoen aan internationale eisen.

Het wetenschappelijk onderzoek is van (inter)nationaal hoog niveau en uit zich in hoogstaande publicaties, beurzen en partnerships. Er is een gemeenschappelijk kader waarmee de samenhang van het wetenschappelijk onderzoek richting toekomst wordt vergroot en de beoogde vooraanstaande positie op Europees niveau invulling kan worden gegeven.

Het CGOA speelt een belangrijke rol in onderwijs en opleidingen van medisch studenten, verpleegkundigen, aios en fellows op het gebied van de gynaecologische oncologie.