5-jaarverslag 2009-2014

Het CGOA is een samenwerkingsverband van alle gynaecoloog-oncologen in Amsterdam, te weten van het AMC, het NKI-AVL en het VUmc. De Raden van Bestuur hebben in 2008 de ambitie uitgesproken om samen te werken op het gebied van de gynaecologische oncologie. Hiertoe is het Centrum voor Oncologische Gynaecologie Amsterdam (CGOA) opgericht, aangestuurd door hoogleraar prof. dr. Gemma Kenter, die leiding geeft aan de (sub)afdelingen oncologische gynaecologie van de drie ziekenhuizen. Zij is van buiten angetrokken en per 1 augustus 2009 gestart. Deze opzet biedt een unieke kans om van afzonderlijke afdelingen één geheel te maken en daarmee een Center of Excellence binnen Nederland en Europa te worden. Door samenwerking kunnen zowel patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschap op hoog niveau worden uitgeoefend en kan het CGOA een belangrijke plaats gaan innemen in dit veld.

De groep oncologisch gynaecologen van het CGOA verzorgt de oncologische gynaecologie in drie instituten te weten AMC, NKI-AVL en VUmc en de consultatieve diensten in de gehele IKA regio en een deel van de IKST regio. De patiëntenzorg is gericht op de behandeling van (pre)maligne aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen. Dit behoort tot de categorie laag volume en hoog complexe zorg. Er wordt op drie locaties gewerkt.

Het team bestaat uit een groep geregistreerde gynaecoloog- oncologen aangevuld met fellows in opleiding tot gynaecoloog-oncoloog, een verpleegkundig specialist, een physician assistent, een screeningsarts voor erfelijke tumoren en een team van verpleegkundigen op de poliklinieken en de verpleegafdelingen. Er wordt nauw samengewerkt met medisch onvcologen, radiotherapeuten, chirurgen en plastisch chirurgen, urologen, radiologen en pathologen. Tevens wordt psycho-sociale ondersteuning rond het ziekteproces geboden door maatschappelijk werkenden. Het CGOA biedt opleiding voor basis- en differentiatie-aios.

In dit verslag worden de ontwikkelingen beschreven in de periode 2009-2014 op gebied van patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en opleiding.

Download het CGOA jaarverslag 2009-2014