Mediaberichten rondom ontstaan eierstokkanker in baarmoeder

Hoewel de suggestie wordt gewekt dat alle eierstokkankers in de baarmoeder ontstaan, is dat niet het geval. De groep uit het UMC St.Radboud heeft weefselonderzoek verricht in een klein aantal baarmoeders van vrouwen die al een beginnende baarmoederkanker hadden. Vervolgens hebben ze gekeken of diezelfde kankercellen uit de baarmoeder, óók in de eierstokken terecht kwamen. En dat was in drie van de negen patienten het geval. Het onderzoek uit Nijmegen bevestigd alleen dat in sommige patienten met baarmoederkanker, deze cellen óók naar de eierstokken kunnen gaan.

Wat betekent dit voor BRCA1/2-mutatiedraagsters?

Zoals bekend is screening op eierstok- of eileiderkanker niet effectief. Daarom bljft voor wat betreft eierstokkanker het preventieadvies gehandhaafd. Dat betekend het laten verwijderen van eierstokken en eileiders vanaf de leeftijd van 35 jaar bij een BRCA1- of vanaf de leeftijd van 40-45 jaar bij een BRCA2-mutatie. Uit langlopende follow-up studies blijkt dit advies veilig. Er is geen verhoogde kans op baarmoederkanker bij BRCA1/2-mutatiedraagsters en er is dan ook geen reden om preventief de baarmoeder mee te verwijderen (terwijl het de nadelen vande operatie wel zou vergroten).

Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek voor Familiaire Tumoren of met uw eigen arts.