Op 10 september zal Prof. Gemma Kenter haar oratie houden voor de UVA en de VU in de Lutherse Kerk te Amsterdam

De subafdelingen gynaecologische oncologie van het AMC, NKI-AVL en VUmc hebben besloten tot een verdergaande samenwerking en hebben hiertoe een gezamenlijk hoofd aangesteld. Met de benoeming van Gemma Kenter in deze functie is het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam (CGOAmsterdam) opgericht.

In de openbare les “Ménage à Trois” wordt ingegaan op de potentiële voordelen van deze samenwerking voor zowel patiëntenzorg als wetenschap en opleiding. Tevens worden de keuzes belicht die door het CGOAmsterdam worden gemaakt in de zorg rond de patiënt met een gynaecologische kwaadaardige aandoening en worden enkele aspecten van het wetenschappelijk onderzoek belicht. Het CGOAmsterdam, dat gerekend mag worden tot één van de grootste centra in Europa, is voorlopig nog een virtueel centrum, met 3 locaties. Het is wenselijk dat in de nabije toekomst kan worden overgegaan tot centralisatie van de patiëntenzorg. Eén Amsterdams loket voor patiënten, verwijzers, onderzoekers, studenten en gynaecologen (in opleiding) met extra belangstelling voor de gynaecologische oncologie in een samenwerking tussen AMC, NKI-AVL en VUmc.